Medifer Neptuno Phos

30 kg

Код товара: 32

Descriere

Utilizați pentru micșorarea pH-ului a apei pînă la pH-ul dorit.

 

Proprietăți fizice

  • Aspect: lichid
  • Densitate (20˚C):  1,62  g/cm3
  • pH de soluție 1%: 1
  • Culoare: verde

Nutrient

% (g/g)

Pentoxid de fosfor (P2O5)

52

 

Doza și timpul de aplicare

Doza generală: 80 - 120  g / Tonă, se utilizează la fiecare irigare pentru diminuarea       pH-ul  a apei.

 

Manipulare și depozitare

Precauții personale: Evitaţi orice contact direct. Aerisiţi dacă este un loc închis. Strîngeți produsul în containere adecvate, iar scurgerea cu un strat de nisip. Nu folosiți rumeguș sau alte materiale organice.

Precauții pentru mediul înconjurător: Nu vărsați în canalele de scurgere și nici în apele de suprafață sau subterane.

Metode de curățare: Absorbiți produsul vărsat cu material absorbant necombustibil (nisip) și gestionați-l ca deșeu periculos.

 

Descarcă

Fisa tehnica RO   Fisa tehnica ES
Fisa de securitate RO   Fisa de securitate ES